MODUL 4: SMP/MTs Kelas 9 Sesi 5a dan 5b

Petunjuk: silakan klik Modul Latihan Elektronik Bacacepat Level 1 / Sesi 5a dan 5b di bawah ini (Anda boleh mengulang hingga gerakan mata menjadi terbiasa dan mampu memahami makna dari bacaan). Kemudian jawablah pertanyaan yang diberikan.

Sesi 5a:

Sesi 5b:

Latihan:

Terima kasih, Anda telah selesai mengikuti Modul 4.

Iklan