MODUL 1: SMP/MTs Kelas 9 Sesi 4a dan 4b

Petunjuk: silakan klik Modul Latihan Elektronik Bacacepat Level 1 / Sesi 4a dan 4b di bawah ini (Anda boleh mengulang hingga gerakan mata menjadi terbiasa dan mampu memahami makna dari bacaan). Kemudian jawablah pertanyaan yang diberikan.

Modul Sesi 4a:

Modul Sesi 4b:

Latihan:

Terima kasih, Anda telah selesai mengikuti Modul 1.

Iklan